Kvalita osvětlení v podkroví

Dokud bylo osvětlení v podkrovních prostorách řešeno vikýři, docházelo stále k nesporné ztrátě buď intenzity osvětlení, nebo ztrátě prostoru. Navíc se musely budovat vikýřové nástavby, což bylo opět složitější na práci a konstrukci. Vikýř je vždy vlastně tubusem, kde ze svislé strany vniká světlo, je vedeno tímto tubusem (byť třeba i krátkým) do místnosti a tam se teprve rozptyluje. Tím dochází ke ztrátě části světla. Zájmem bylo, aby se těmto ztrátám zabránilo.

Pokrok

Nesporným pokrokem, co do kvality osvětlení se stala ale až střešní okna. Nebyla již uložena ze štítu, či ve svislé části vikýřového tubusu, vyčnívajícího ze střechy, který nedokázal přivést do interiéru tolik světla jako skleněná plocha uložená šikmo nad hlavami obyvatel. Kopírovala sklon krovů a nahrazovala část krytiny. Světelná ztráta byla hned o mnoho menší.